Trang chủ » Khoa Cơ bản » Tổ Tin học » Hàm băm – Chữ ký số – Chứng thực số

Khoa – Tổ bộ môn

Hàm băm – Chữ ký số – Chứng thực số

Chương 5: Bộ môn Cơ sở dữ liệu – Hàm băm – Chữ ký số – Chứng thực số – Ths: Nguyễn Vũ Huyền Trang – Giảng viên trường Đại học Văn Hiến.

----- Xem tài liệu/ Đóng tài liệu -----