Trang chủ » Khoa Quản trị kinh doanh

Tài liệu thuộc danh mục: Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa – Tổ bộ môn

Bài giảng Ngành Quản trị kinh doanh

Bài giảng: TIN HỌC QUẢN LÝ SPSS – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH – GV: ThS. Phạm Thị Mộng Hằng.

(more…)