Trang chủ » Khoa Cơ bản » Tổ Tin học

Tài liệu thuộc danh mục: Tổ Tin học

Khoa – Tổ bộ môn

Bài 15: Công dân kỷ nguyên số

Tài liệu học môn Tin học đại cương theo chuẩn IC3 – Bài 15: Công dân kỷ nguyên số.

Tài liệu được cung cấp bởi IIG Viet Nam – Biên tập năm 2016. (more…)

 

Hàm băm – Chữ ký số – Chứng thực số

Chương 5: Bộ môn Cơ sở dữ liệu – Hàm băm – Chữ ký số – Chứng thực số – Ths: Nguyễn Vũ Huyền Trang – Giảng viên trường Đại học Văn Hiến.

(more…)

 

Kỹ thuật lập trình C cơ bản

Bài giảng tài liệu tham khảo – MT sưu tầm (more…)